قالب وردپرس قالب وردپرس آموزش وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس

پایش نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران در دو بخش نظارت اجرایی و رسیدگی اسنادی

پایش نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران

كارفرما: سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران

محل اجراي پروژه: کلانشهر تهران


شرح تفصيلي خدمات در مدت زمان اجرای پروژه:

پروژه پایش نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران در دو بخش نظارت اجرایی و رسیدگی اسنادی و با دو رویکرد کنترل کیفی و پایش اسنادی تعریف شده است به گونه ای که به واسطه آن ارتقای سطح کیفی پروژه ها، بهینه سازی فرآیندها و تطابق مدارک پروژه ها با ضوابط فنی و مهندسی کشور و شهرداری تهران محقق گردد.در این پروژه مهندسین مشاور راهبرد به عنوان مشاور مادر اداره کل عمرانی شهرداری تهران، مسئولیت پایش و پیاده سازی نظام فنی و اجرایی شهرداری در هریک از دو مقوله یادشده را دارا می باشد.به طور کلی در پروژه پایش نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران این مهندسین مشاور علاوه بر ارائه خدمات مشاوره در رابطه با موضوعات کمیته کارشناسی شورای عالی فنی و ارائه گزارشات فنی و مدیریتی در مواردی چون قراردادهای خاص،مناقصات،قیمت های جدید،اقلام ستاره دار،تجدید نظر در نرخ پیمان ها،دعاوی پیمانکاران نسبت به موضوعات مشروحه زیر اهتمام داشته است:
1-ارزیابی مشاورانی که مایل به همکاری با مناطق شهرداری تهران به عنوان مدیر طرح (عامل چهارم) می باشند
2- نظارت بر نحوه عملکرد معاونت های عمرانی مناطق در قبال مشاوران عامل چهارم
3-نظارت مدیریتی بر نحوه ارائه خدمات توسط مشاورین عامل چهارم و مشاوران فعال در حوزه معاونت عمرانی مناطق
4-خدمات حقوقی و قراردادی از طریق پاسخ به استعلام های دریافتی از کارفرما و مشاوران عامل چهارم
5-بررسی و اظهارنظر در رابطه با کیفیت اسناد مناقصه پروژه های تملک دارایی سرمایه ای مطابق ظوابط نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
6- بررسی و کنترل نقشه های پروژه های تملک دارایی سرمایه ای در مناطق شهرداری تهران
7- ارزیابی عملکرد مناطق در خصوص پروژه های تملک دارایی سرمایه ای
8-پایش عملکرد پیمانکاران در پروژه های نگهداشت و تملک سرمایه ای و ارزیابی کیفی آنها