مهندسین مشاور راهبرد سنا

حسین نوروزی

سمت: مدیرعامل و عضو هیات مدیره

متولد : 1355   

سوابق اجرايي: 15 سال

سوابق مديريتی : 8 سال

مدارک تحصيلی:

  • دکترای مهندسی منابع طبیعی
  • کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی

سوابق وتجربيات قبلی:

  • عضو هیات علمی و استادیار گروه مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی
  • کارشناس رتبه دو سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان تهران
  • رییس هیات مدیره مهندسین مشاور راهبرد سنا
  • مدیر گروه مطالعات زیست محیطی و پدافند غیر عامل مهندسین مشاور راهبرد سنا
  • مدیر گروه مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی
  • مدرس گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی
  • کارشناس و مشاور طرح پژوهشی و امکان سنجی جهاد استان کرمانشاه
  • مجری سه طرح پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی