مهندسین مشاور راهبرد سنا

انجام خدمات عامل چهارم درشهرداری منطقه 1 تهران

کارفرما: شهرداری منطقه 1 تهران
محل اجراي پروژه: کلانشهر تهران

به منظور ارتقای کیفیت طرح ها و پروژه های عمرانی شهرداری منطقه یک تهران،بخش های قابل واگذاری از وظایف معاونت فنی و عمرانی منطقه به این مهندسین مشاور واگذار گردیده است تا این مشاور با بکارگیری توان فنی و تخصصی خود برای تمامی پروژه های حوزه یاد شده ارائه خدمات نماید و به طور کلی خدمات مذکور ترکیبی از انواع خدمات مدیریتی مرتبط با طرح ها و پروژه های عمرانی را در حیطه تصمیم سازی ، هماهنگی، وارسی و سازماندهی فعالیت ها در بر می گیرد.

خدمات مدیریتی مذکور انواع پروژه های منطقه در دو بخش راه و ابنیه را شامل می شود که برخی از مهمترین آنها به شرح زیر بر شمرده شده است:

1-     احداث درمانگاه شهرداری

2-     تعریض جاده لشگرک

3-     احداث  سراهای محله حکمت ، دار آباد، تجریش

4-     احداث مجموعه های ورزشی دزاشیب، اوین ، زعفرانیه

5-     تعریض خیابان 35 متری قیطریه و تعریض خیابان دربند