مهندسین مشاور راهبرد سنا

مطالعات مقدماتی بزرگراه اهر– کلیبر- مرز جمهوری آذربایجان

مطالعات مقدماتی بزرگراه اهر– کلیبر- مرز جمهوری آذربایجان
كارفرما : اداره کل راه و ترابری استان آذربایجان شرقی
محل اجراي پروژه : استان آذربایجان¬شرقی

شرح تفصيلي كارهاي انجام شده:

در جهت بهبود شبکه ارتباطی شمال غرب کشور و نیز بهبود دسترسی مردم منطقه اهر، هوراند، آبش­آحمد، محمد بیگلو، اصلاندوز و پارس­آباد مطالعات مقدماتی احدث بزرگراه اهر- هوراند- مرز آذربایجان در دست اقدام قرار گرفته است. رشد و توسعه نقاط مرزی (از جمله برنامه مصوب گمرکهای پاس­آباد و اصلاندوز)، فعالیت منطقه در زمینه داد و ستد با کشور آذربایجان، ارتباط سریع و ایمن بین شهرهای کوچک با مراکز استان، از جمله عواملی هستند که لزوم برنامه­ریزی برای احداث و بهسازی محورهای ارتباطی اهر تا مرز آذبایجان را معین می­نمایند. تصادفات و نقاط سانحه­خیز در محورهای موجود که ناشی از غیراستاندراد بودن مشخصات هندسی مسیر به ویژه قوس­های افقی و عمودی و دید ناکافی در قوس­ها می­باشد. در کنار رشد ترافیک منطقه بدون بهبود وضعیت راههای موجود، از دلایل مهم توجیه کننده افزایش مشخصات هندسی مسیر اهر تا مرز آذربایجان به شمار می­رود.  گزینه 1 بزرگراه اهر- هوراند- پارس­آباد به طول 178 کیلومتر، گزینه 2 اهر- ورگهان- پارس­آباد به طول 207 کیلومتر، گزینه 3 اهر- هوراند- اصلاندوز به طول 145 کیلومتر، گزینه 4 اهر- ورگهان- اصلاندوز به طول 174 کیلومتر و گزینه 5 اهر- هوراند- بیله­سوار به طول 5/167 کیلومتر می­باشد.  گزینه پنجم با مشخصات فنی مناسب برای احداث بزرگراه و استفاده حداکثر از مسیرهای موجود تأمین دسترسی برای ساکنان بیش از 90 شهر و روستا در استان­های آذربایجان­شرقی و اردبیل، توجه به طرح­های بالادستی دردست مطالعه و اجرا مانند سد عمارت و سایر پروژه­های مهم در منطقه، توجه به انتقال بارهای ترانزیت خصوصاً از دریای خزر و باکو به تبریز و مرزهای غربی کشور دارای توجیه اقتصادی است.