مهندسین مشاور راهبرد سنا

مطالعات مراحل اول و دوم احداث راه‌های ارتباطی در بزرگراه کشوری و ورودی‌های محدوده غربی منطقه پارس یک

مطالعات مراحل اول و دوم احداث راه‌های ارتباطی در بزرگراه کشوری و ورودی‌های محدوده غربی منطقه پارس یک

شرح تفضیلی کارهای انجام شده:

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس یک در محدوده عرض جغرافیایی 27 درجه شمالی و طول 54 درجه شرقی قرار گرفته است. از شمال به ارتفاعات، از جنوب به دریا و جاده‌های اصلی و فرعی، از غرب به روستای شیرینو و از شرق به فرودگاه خلیج فارس منتهی می‌گردد.پروژه مطالعات مراحل اول و دوم احداث راه‌های ارتباطی در بزرگراه کشوری و ورودی‌های محدوده غربی منطقه پارس یک جهت تأمین دسترسی ورودی‌های منطقه ویژه از بزرگراه بوشهر-بندرعباس که به صورت دو باند دو خطه بوده و همچنین بهسازی جاده روستای شیرینو بر عهده مهندسین مشاور راهبرد قرار داده شد. در روند انجام مطالعات  سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار داده شد و از بین گزینه های مختلف  بر اساس معیارهایی نظیر مسائل اقتصادی، فنی و ترافیکی، استراتژیک و پدافند غیرعامل، ایمنی و … یک گزینه به عنوان گزینه برتر انتخاب و تصویب گردید.

موارد مورد طراحی عبارتند از:

  1. تقاطع غیرهمسطح ورودی شمالی منطقه ویژه و جانمایی گیت‌های مربوطه
  2. تقاطع غیرهمسطح ورودی غربی منطقه ویژه و جانمایی گیت‌های مربوطه
  3. تقاطع غیرهمسطح راه دسترسی انبار گوگرد
  4. چهارخطه نمودن راه دسترسی روستای شیرینو
  5. دوربرگردان اختر
  6. چهارخطه نمودن جاده پیرامونی منطقه ویژه