مهندسین مشاور راهبرد سنا

مطالعات مرحله اول پدافندغیرعامل و ایمن سازی(HSE) قطار شهری رشت

مطالعات مرحله اول پدافندغیرعامل و ایمن سازی(HSE) قطار شهری رشت
کارفرما: شهرداری شهر رشت
محل اجرای پروژه: شهر رشت

شرح تفضیلی کارهای انجام شده:

قطارشهری رشت  در قالب دو خط شماره 1 و 2  به صورت دو بخش شمالی-جنوبی و شرقی-غربی در شهر رشت توسط این مهندسین مشاور در حال انجام می­باشد.

از جمله مواردی که این مهندسین مشاور  در پروژه مذکور مورد تحلیل و بررسی قرار داده و خواهد داد عبارتند از:

  • بررسی مبانی پایه مطالعات پدافند غیرعامل و بررسی سناریوهای تهدید شهر رشت با توجه به موقعیت جغرافیایی آن و نیز شرایط این شهر در طول جنگهای تاریخی ایران
  • ارائه الزامات ساختاری، زیربنایی و طراحی پدافند غیرعامل به­صورت عمومی برای سامانه های قطار شهری
  • بررسی میدانی و تطبیق شرایط محلی با نتایج مطالعات اخذ شده و سایر مستندات موجود
  • ارائه الزامات اختصاصی براساس جمع­بندی­های کارشناسی ایمنی، حفاظتی و پدافند غیرعامل برای قطار شهری رشت