مهندسین مشاور راهبرد سنا

نظارت بر عملیات اجرایی محور ساری – سمنان ( چهارخطه ساری- تاکام)

كارفرما: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
محل اجراي پروژه: استان مازندران

شرح تفصيلي خدمات در مدت زمان اجرای پروژه:

محور مورد نظر حدفاصل شهرستان ساری تا پل تاکام در مسیر ساری- کیاسر قرار گرفته است. عمليات اصلی محور چهارخطه ساري- تاکام عبارتند از: الف- عمليات خاکي اجراي بدنه و لايه­هاي مختلف راه (اعم از تعريض بدنه خاکی محور موجود يا اجرای لايه‌های خاکی باند جديد). ب- عمليات مربوط به ابنيه فني،شامل احداث يا تعريض ابنيه فني مورد نياز. ج- اجراي روکش آسفالتي مسير.د- اجراي گاردريل­ها در قسمت­هاي مورد نياز.  این مهندسین مشاور مسئولیت نظارت بر عملیات اجرایی (فاز 3) را به عهده دارد. یکی از مشکلات مهم این پروژه وجود معارضین در طول مسیر پروژه می­باشد که با پی­گیری­های پرسنل این مهندسین مشاور اغلب حل و فصل گردیدند به طوری که کارفرمای محترم و نیز مدیران ارشد پیمانکار بارها از فعالیتهای دستگاه نظارت و پشتیبانی این مهندسین مشاور از ایشان و برنامه­ کاری دفتر نظارت مقیم تقدیر و تشکر کرده­اند.تغییر مشخصات پروژه و بهینه کردن آن با استفاده از فن­آوری­های نوین و نیز به کار­گیری مهندسی ارزش توسط این مهندسین مشاور از دیگر فعالیتهای به عمل آمده می­باشد. تکمیل نقشه­ها و مشخصات فنی و ابلاغ آنها به پیمانکار، کنترل پیشرفت فیزیکی و زمانی و ریالی پروژه تهیه گزارش ماهیانه از فعالیتهای انجام شده، تشکیل جلسات هماهنگی با عوامل اجرایی پیمانکار، ارائه پیشنهادهای اصلاحی و پاسخگویی به مسائل فنی پروژه از فعالیت­های این مهندسین مشاور بوده است که تاکنون به نحو مطلوبی به انجام رسیده است.