مهندسین مشاور راهبرد سنا

نظارت بر احداث پل بزرگ میانرود روی رود دز در محور شوش – هفت تپه

كارفرما: اداره راه و ترابری استان خوزستان
محل اجراي پروژه: شمال شهر شوشتر

شرح تفصيلي خدمات در مدت زمان اجرای پروژه:

نظارت بر اجرای احداث پل و راههای دسترسی پل میانرود بر روی رودخانه دز، از نیمه مردادماه سال 1386 آغاز گردید. این پروژه به دلیل حساسیت و ضرورت، جزء مصوبات استانی هیات دولت در استان خوزستان بوده است. یکی از علل اصلی احداث پل کوتاه کردن مسیر رفت و آمد ساکنین طرفین پل و برقراری ارتباط کارخانجات مستقر در آن منطقه بسیار کوتاه شده و جهت حمل و نقل نیشکر و تولیدات کارخانجات قند و نیشکر و کاغذ­سازی می­باشد. با احداث پل دسترسی ساکنان طرفین رودخانه دز از مسیر موجود که طولی حدود 80 تا 100 کیلومتر دارد بسیار کوتاه شده و به 4 تا 25 کیلومتر خواهد رسید. از طرف دیگر با رویکرد آینده­نگری افزایش عرض پل از 20/13 متر به 20/15 متر در دستور کار این مهندسین مشاور قرار گرفت.علاوه بر آن اضافه شدن یک دهانه به طول پل توسط این مهندسین مشاور بررسی و مطالعه گردید، ضمناً مسائل دیگری نیز توسط نظارت مقیم به انجام رسیده است. من­جمله کنترل کیفیت اجرای شمعهای درجا جهت اجرای پایه­ها و کنترل کیفیت پایه­ها و سرستونها و دستور انجام آزمایشات لازم. بررسی پیشنهادات پیمانکار در مورد سیستم انحراف آب و احداث پلت­فرم، ارائه راهکارهای عملی در این جهت، بررسی و کنترل پیشرفت فیزیکی و ریالی طرح و اعلام هشدارهای لازم در مورد اجرای صحیح و به موقع عملیات، بررسی و تصویب سیستم حفاظت پلت­فرم و حفاظت عملیات انجام شده در مقابل سیلاب، بررسی و ارائه راهکارهای جدید جهت اجرای تکیه­گاه تیرها (نئوپرنها)- تهیه نقشه­های مربوط به تکیه­گاه تیرها با توجه به تغییر محل استقرار تیرها به علت افزایش عرض پل و … از دیگر فالیت­های دستگاه نظارت بوده است.