مهندسین مشاور راهبرد سنا

نظارت بر احداث باند دوم بزرگراه محور ملایر – توره (قطعه 2 الف)

كارفرما: اداره كل راه وترابري استان همدان
محل اجراي پروژه: حدفاصل دوراهی جوراب تا شهر زنگنه

شرح تفصيلي خدمات در مدت زمان اجرای پروژه:

با توجه به انجام مطالعات مراحل اول و دوم چهارخطه نمودن محور توره- ملایر توسط این مهندسین مشاور و تصویب مطالعات و اجرایی شدن پروژه مذکور،برگزاری مناقصه از سوی کارفرما به این مشاور واگذار گردید که پس از انتخاب پیمانکار، نظارت بر عملیات اجرایی این پروژه به این مهندسین مشاور واگذار گردید. این قطعه از محور به طول 69/12 کیلومتر در تاریخ 18/4/86 برای شروع عملیات اجرایی به شرکت یکه­سازان همدان تحویل شد. در حال حاضر کل طول مسیر اصلی اتمام و مورد بهره­برداری قرار گرفته است و دوربرگردانها و مسیرهای فرعی در حال اجرا می­باشد.