مهندسین مشاور راهبرد سنا

نظارت کارگاهی و عالیه بر فرآیند آسفالت کلانشهر کرج

كارفرما: شهرداری کرج
محل اجراي پروژه: کلانشهر کرج

شرح تفصيلي خدمات در مدت زمان اجرای پروژه:

عدم رضایت شهروندان محترم کرج از وضعیت آسفالت معابر شهری چندسالی بود که مشغله فکری مدیران محترم شهروشهرداری کلانشهر کرج را به خود اختصاص داده بود. در این رابطه می توان به دوام وعمرکم آسفالت و عدم اجرای مناسب آن اشاره نمود که از پیامدهای آن می توان به افزایش هزینه های هرساله مرمت وبهسازی معابرشهر اشاره کردکه سر به میلیاردها ریال میزد. در همین رابطه این مهندسین مشاور که سال ها در امر راهسازی و آسفالت تجارب و مهارت های فراوانی کسب نموده است بعد از شرکت در مناقصه با بالاترین امتیاز فنی برنده ودعوت به کار گردید.تدابیری که این شرکت درطول دو سال استقرار و نظارت مستمر شبانه روزی بر روی موضوع آسفالت اندیشیده باعث گردید که کیفیت آسفالت چه در مرحله تولید وچه در مرحله پخش و اجرا به میزان قابل توجهی ارتقا پیدا کند که آمارها و نتایج آزمایشگاهی مستندا موید آن میباشد. در این راستا بیش از ده کارخانه آسفالت به طورمستمر توسط متخصصین این شرکت تحت کنترل قرار گرفته که پیامد آن افزایش قابل توجه از نظر کیفی درتولید آسفالت بوده است..همچنین با استقرار سی نفر از ناظرین باتجربه ومتخصص در امر آسفالت در مناطق دوازده گانه کلانشهر کرج و نظارت وپایش شبانه روزی آسفالت کاستی های قسمت پخش نیز تا حدود بسیار زیادی مرتفع گردیده است . از دیگر خدمات این شرکت می توان به مطالعه خرابی های معابر، ارایه راهکارهای ترمیم و بهسازی و کنترل مقادیر و سطوح آسفالت اشاره نمود.