مهندسین مشاور راهبرد سنا

نظارت کارگاهی و عالیه بر پروژه های راه و باند درسطح شهرداری منطقه دو تهران

كارفرما: شهرداری منطقه دو تهران
محل اجراي پروژه: کلانشهر تهران

شرح تفصيلي خدمات در مدت زمان اجرای پروژه:

بی تردید بدون اعمال نظارت دقیق حین اجرا و همچنین بدون نگهداری مناسب، معابر شهری به شدت دچار زوال و تخریب خواهد شد به طوریکه هر یک از  موارد یاد شده موجب از دست رفتن منابع  مالی و بیشتر شدن هزینه­های بهره­برداری وسایل نقلیه، افزایش تعداد تصادفات  و کاهش اعتماد به خدمات حمل و نقل می­شود و در صورتیکه عملیات نگهداشت شامل تعمیر و نگهداری، در زمان مناسب انجام نشود، نیاز به بهسازی و حتی بازسازی گسترده­ای بوجود می­آید که اغلب هزینه­ای بیشتر از تعمیر و نگهداری بموقع را در برخواهد داشت. بنابراین مراقبت از شبکه­ی موجود و نگهداری آن در شرایط مطلوب حائز اهمیت ویژه و در مقوله مدیریت شهری دارای اولویت می­باشد.از این رو شهرداری های مناطق 22 گانه تهران انتخاب مهندسین مشاور و بکارگیری خدمات مهندسی آنان را به صورت نظارت کمی و کیفی در دو مقوله راه وباند وابنیه در دستور کارخود قرار دادند و این مهم در قالب بخش نظارت کارگاهی راه وباند در سطح منطقه دو شهرداری تهران به این مهندسین مشاور واگذار گردیده است که شامل نظارت برکیفیت آسفالت،اجرای آن، جدول گذاری، بهسازی معابرو…می باشد که برخی از مهم ترین آنها به شرح زیر می باشد:

-پیاده روسازی در خیابان مهستان

-احداث مسیر دسترسی هتل اسپیناس (پردیس کوهستان)

– توسعه پارک پرواز و احداث مسیرهای پیاده آن