مهندسین مشاور راهبرد سنا

نظارت کارگاهی و عالیه بر پروژه های راه و باند درسطح شهرداری منطقه نوزده تهران

كارفرما: شهرداری منطقه نوزده تهران
محل اجراي پروژه: کلانشهر تهران

شرح تفصيلي خدمات در مدت زمان اجرای پروژه:

شبکه حمل و نقل درون شهری در هر یک از مناطق شهری، نقشی حیاتی در پویایی و اقتصاد آن منطقه ایفا می­نماید، لذا شرایط فیزیکی زیر ساختها از دیدگاه فرامنطقه­ای نیز دارای اهمیت فراوانی می­باشد.

نبود نظارت دقیق حین اجرا و همچنین بدون نگهداری مناسب، معابر شهری به سرعت به مرحله تخریب می رد به طوریکه هر یک از  موارد یاد شده موجب از دست رفتن منابع  مالی و بیشتر شدن هزینه­های بهره­برداری وسایل نقلیه، افزایش تعداد تصادفات  و کاهش اعتماد به خدمات حمل و نقل می­شود و در صورتیکه عملیات نگهداشت شامل تعمیر و نگهداری، در زمان مناسب انجام نشود، نیاز به بهسازی و حتی بازسازی گسترده­ای بوجود می­آید که اغلب هزینه­ای بیشتر از تعمیر و نگهداری بموقع را در برخواهد داشت. بنابراین مراقبت از شبکه­ی موجود و نگهداری آن در شرایط مطلوب حائز اهمیت ویژه و در مقوله مدیریت شهری دارای اولویت می­باشد.از این رو شهرداری های مناطق 22 گانه تهران انتخاب مهندسین مشاور و بکارگیری خدمات مهندسی آنان را به صورت نظارت کمی و کیفی در دو مقوله راه وباند وابنیه در دستور کارخود قرار دادند و این مهم در قالب بخش نظارت کارگاهی راه وباند در سطح منطقه نوزده شهرداری تهران به این مهندسین مشاور واگذار گردیده است که شامل نظارت برکیفیت آسفالت،اجرای آن، جدول گذاری، بهسازی معابرو…می باشد که برخی از مهم ترین آنها به شرح زیر می باشد:

– نظارت بر احداث خیابان 12 متری حدفاصل شکوفه تا بید مجنون

– نظارت بر آسفالت و احداث ورودی ورزشگاه شهید کاظمی

– نظارت بر بهسازی و نوسازی خیابان یکم ایران ترانسفو